Kraina czarów - logo
Zawiszy Czarnego 7A Katowice (osiedle Tysiąclecia)608 921 388 kontakt@krainaczarow.net

Regulamin

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 12 lat
 2. Koszt pobytu dziecka w Sali Zabaw jest zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem
 3. Bilet wstępu obowiązuje każde dziecko do 12 r. ż. mogące aktywnie korzystać z atrakcji i zabawek dostępnych na Sali Zabaw. Opiekunowie/Rodzice mają obowiązek wykupić bilet wstępu dla dziecka, które korzysta z atrakcji Sali Zabaw.
 4. Zakup biletu przez klienta jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw i jego akceptacją.
 5. Za niewykorzystany bilet prowadzący Salę Zabaw nie zwraca pieniędzy.
 6. Dzieci mogą przebywać w Sali Zabaw wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach.
 7. Opiekunowie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw w skarpetkach lub zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie lub na stopy. Ochraniacze dostępne są odpłatnie w Recepcji. Nie ma możliwości wchodzenia na salę bez ubranych ochraniaczy lub w obuwiu zmiennym.
 8. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni przed wejściem na Salę Zabaw
 9. Dzieci mogą korzystać z atrakcji Sali zabaw oraz przebywać na jej terenie wyłącznie pod opieka osób dorosłych/opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo (nie dotyczy usługi „Opieka nad Dzieckiem”).
 10. Za kartę-kluczyk odpowiada opiekun/rodzic.
 11. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie odpowiada za szkody oraz bezpieczeństwo dzieci korzystających z atrakcji Sali Zabaw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niezgodnie z niniejszym Regulaminem
 12. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
 13. Dzieci korzystające z Sali Zabaw nie powinny mieć założonych okularów, zegarków, łańcuszków oraz innych ostrych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla dziecka lub innych uczestników zabawy
 14. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających, a także wprowadzania zwierząt.
 15. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz wnoszenie jedzenia oraz napojów zakupionych poza obiektem.
 16. Jedzenie oraz napoje zakupione w kawiarni należy spożywać wyłącznie przy stolikach w kawiarni.
 17. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione przez Klientów
 18. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy zgłosić ten fakt na piśmie bezzwłocznie pracownikowi Sali Zabaw.
 19. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Sali Zabaw mogą zostać uznane za bezzasadne.
 20. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Sali Zabaw zabrania się:
 • wspinania się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej
 • popychania innych dzieci
 • wynoszenia piłeczek z basenu
 • wnoszenia, spożywania jedzenia i napojów w strefie zabawowej
 • zjeżdżania głowa w dół, skakania ze zjeżdżalni, poruszania się w przeciwnym kierunku niż kierunek zjeżdżania
 • niszczenia elementów konstrukcji oraz innych elementów wyposażenia Sali Zabaw
 • dodatkowo na trampolinie może znajdować się w danym momencie tylko jedna osoba.
 1. Pracownik Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
 2. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się nie przyprowadzać chorych dzieci. Pracownik Sali Zabaw może odmówić wstępu dzieciom z widocznymi objawami chorob.
 3. Sala Zabaw ma prawo umieszczać na swojej stronie internetowej oraz w innych materiałach promujących, fotografie Dzieci przebywających w Sali Zabaw. Materiały umieszczane są bezpłatnie.
 4. Sala zabaw zobowiązane jest do usunięcia zdjęć, o których wyżej mowa na wniosek Opiekuna w terminie do 48 godzin.
 5. Sala zabaw nie jest zobowiązana do usunięcia w/w materiałów, jeśli Dziecko przedstawione jest na zdjęciu w sposób nie wymagający uzyskania zezwolenia w myśl art. 81 ust. 2 punkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. z 2006 r. nr.90 poz. 631 /.
 6. Dodatkowe opłaty obowiązujące w Sali Zabaw:
 • zgubienie kluczyka z szafki 15 zł
 • zgubienie karty magnetycznej wstępu 50 zł         
 1. We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decyduje/rozstrzyga właściciel Sali Zabaw.
Polityka Cookies